โครงการเพชรล้านนาเชียงราย-พะเยา-น่าน เจียระไนเพชรทางการศึกษาสู่ระดับประเทศ 

3

3 ก.พ.63 พระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต)เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ ดำริโครงการเพชรล้านนา เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา(ป.4-ป.6)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลายให้ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งการดำเนินการได้มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นศูนย์กลางการดำเนินโครงการ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าการศึกษาถือว่าเป็นหัวใจสำคัญมากซึ่งโรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายจะมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยโครงการนี้ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลเมืองน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยในปี 2562 ธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนทุนจำนวน 4 ล้านบาท

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.