“โครงการเยาวชนสร้างชาติ”

3

23 สิงหาคม 2562 นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า นำคณะครู นักเรียน ร่วมจิตอาสาตามแผนพัฒนาเยาวชนสร้างชาติ สถาบันเยาวชนสร้างชาติ เพื่อเป็นการสร้างแนวคิดในการฝึกทักษะและส่งเสริมในการเป็นคนดีคนเก่งคนกล้าเพื่อเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.