โตโยต้ามอบ 108 ทุน ปีที่ 14 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

18

วันที่ 14 ธ.ค.61 ที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) สำนักศิลปศาสตร์ มฟล.ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล.นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย นำคณะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ


ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเยาชนไทยในวันพรุ่งนี้ได้นำนักเรียนและนักศึกษาตามโครงการรับมอบทุน โดยในปีนี้ประกอบไปด้วยทุนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุนละ 5,000 บาทจำนวน 108 ทุน นักเรียนระดมมัธยมศึกษาตอนปลายทุนละ 5,000 บาทจำนวน 133 ทุน และนักศึกษา มฟล.ทุนละ 25,000 บาทจำนวน 9 ทุน รวมทั้งหมด 250 ทุน รวมเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 1,430,000 บาท

สำหรับโครงการเยาวไทยในวันพรุ่งนี้นั้นเป็นการดำเนินการในกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยการมอบทุนการศึกษาถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมในโครงการ ปัจจุบันโครงการยังมีกิจกรรมอาสาสมัรเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวในจังหวัดต่างๆ ดังกล่าวอีกโดยมีครูอาสาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 77 คน กระจายอยู่ตามโรงเรียนต่างๆ ใน 17 จังหวัดรวม 29 อำเภอ

 

รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า การสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยถือว่ามีขึ้นเป็นครั้งที่ 14 แล้ว ซึ่งเป็นการให้โอกาสแก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีได้มีโอกาสเข้าถึงการเรยนการสอนและมีโอกาสได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นได้ ทาง มฟล.ก็ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดเพื่อจะได้ร่วมกันเพื่อสร้างเยาวชนให้กับบ้านเมืองและคาดหวังว่าเยาวชนไทยจะได้รับการสนับสนุนเช่นนี้ต่อไปทุกปี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.