โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช สถาปนา ครบรอบ 36 ปี (คลิป)

18

วันที่ 19 พ.ค.61 ที่โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย พ.อ.กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ได้จัดงานวันสถาปนาโรงพยาบาลโดย ปีนี้ครบรอบ 36 ปี โดยมีข้าราชการ และพนักงาน โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช พร้อมครอบครัว เข้าร่วมงาน โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ พ่อขุนเม็งรายมหาราช จากนั้นได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานกำลังพล ในสังกัด ก่อนจะมีพิธีสงฆ์ โดยมี พลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยมี พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง แม่ทัพภาค 3 พล.ต.บัญชา ดุริยะพันธ์ ผบ.มทบ.37 เข้าร่วมในพิธี

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราชเดิมมีอัตราการจัดเป็นหมวดพยาบาลจังหวัดทหารบกเชียงรายจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ2500โดยแปรสภาพจากส่วนประกอบของเสนารักษ์กองร้อยสนับสนุน การช่วยรบกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17มีหน่วยสายแพทย์ที่ร่วมปฏิบัติงานคือหมวดเสนารักษ์กองร้อยสนับสนุนการช่วยพบกองพันทหาร ราบที่ 3กรมทหารราบที่ 17เป็นการปฏิบัติงานในรูปเสนารักษ์รวม ซึ่งเป็นการรวมบริการแพทย์ในที่ตั้งปกติตามคำสั่ง ทบ.ที่ 477/2520 และคำสั่งทภ.3ที่310//2521ลง1ตค.2521หมวดพยาบาล จังหวัดทหารบกเชียงรายได้รับการปรับอัตราให้เป็นโรงพยาบาลจังหวัดทหารบกเชียงราย เมื่อ ต.ค. อฉก. 5730 และได้ดำเนินการขอใช้ชื่อเป็น โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช เพื่อให้เป็นไปตามหลักนิยมโดยทั่วไป เมื่อวันที่่ 17 พฤษภาคม 2525 จีงกำหนดวันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ที่ตั้งโรงพยาบาล ตั้งอยู่ภายใน ค่ายเม็งรายมหาราช เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 36

เนื่องจากสภาพอาคารของโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราชมีขนาดเล็กและเก่าชำรุดทรุดโทรมทั้งอยู่ในบริเวณด้านในของค่ายเม็งรายมหาราช ทำให้ไม่สะดวกในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดังนั้น กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายใน ภาคที่ 3 ร่วมกับทหารบกเชียงรายจึงมีโครงการก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ใกล้แยกบ้านเด่นห้า ตำบลเวียง จังหวัดเชียงราย มีเนี้อที่ประมาณ 15 ไร่น้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแต่องค์สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ในมหามงคลสมัยพระชนมายุครบ 90 พรรษา ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตึกตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช แล้วเสร็จเมื่อเดือน ธันวาคม 2534 หน่วยได้ย้ายกำลังพลและ สิ่งอุปกรณ์มาปฏิบัติงานอาคารหลังใหม่เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2535 และได้กระทำพิธีอย่างเป็นทางการเมื่อ 31 กรกฏาคม 2535โดยมีสมเด็จพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นประธานในพิธี และ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 30 ท่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราชท่านปัจจุบันนี้คือ พ.อ. กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.