โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thinking School

14

1

17 สิงหาคม 60 ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผอ.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thinking School การปฏิรูปการศึกษาเริ่มที่”ห้องเรียน” รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหาร/คณะครู สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น          ตามแนวทาง รร.อบจ.เชียงราย ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง กรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.