โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวพบปะแลกเปลี่ยนการพัฒนาการเรียนการสอนกับผู้ปกครอง

2

วันที่ 24 พ.ย. 62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย มอบหมายนโยบายการจัดการศึกษา ในการพัฒนาการเรียนการสอน ของเทศบาลนครเชียงราย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และนางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองนักเรียน และได้พูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน รวมถึงการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้าน พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียน ในโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.