“โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและครู”

6

วันที่ 17 พ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลนครเชียงรายแก่ผู้ปกครองนักเรียน และในฐานะศิษย์เก่า โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้พูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้าน
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พบผู้ปกครอง ร่วมพูดคุยเรื่องกระบวนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.