โรงเรียนเทศบาล5 เด่นห้า ติด 1 ใน 5 โรงเรียนปลอดขยะ ปี 2562

23

วันที่ 5 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เข้าร่วมการประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น ซึ่งผลการพิจารณาตัดสินโรงเรียนปลอดขยะ ที่เข้ารอบระดับประเทศ ดังนี้ กลุ่ม B

1.โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จังหวัดเชียงราย
2.โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
3.โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ
4.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
5.โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2

ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.