โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายตั้งจุดคัดกรองส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

1

วันที่ 9 พ.ค.63 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการโรงเรียนดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยได้ดำเนินมาตรการคัดกรองสุขภาพของผู้ปกครองและนักเรียนโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน ต้องสวมหน้ากากอนามัย และจัดสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรและผู้มาติดต่อทุกคน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.