โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายจัดการเรียนการเสอนระบบออนไลน์

248
วันที่ 19 พ.ค.64 ด้วยความห่วงใยน้องๆ นักเรียน คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ได้ให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จัดการเรียนการเรียนสอนระบบออนไลน์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางการเรียนรู้ หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ออกไปเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังคงเป็นมีผู้ป่วยอยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
โดยในวันนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมทั้งได้มอบแนวนโยบายและพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้มีบรรยากาศที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย ผ่านกิจกรรมที่ผู้ปกครองสามารถเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียนได้
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.