ให้การต้อนรับ Mr. Ying Haizong เลขาธิการเทศบาลนครเชียงรุ่ง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน

5

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับ Mr. Ying Haizong เลขาธิการเทศบาลนครเชียงรุ่ง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน ประจำมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อมและการลงทุนระหว่างประเทศ เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยือนเทศบาลนครเชียงรายเพื่อเข้าหารือ เกี่ยวกับแนวทางในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างเทศบาลนครเชียงรายกับเทศบาลนครเชียงรุ่ง รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสในการค้าในแบบทวิภาคีสำหรับสองประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.