ไอเดียเจ๋ง!! เน้นสร้างรายได้ จัดงานเทศกาลวันกล้วยหอมทอง ส่งเสริมเป็นของดีเทศบาลฯ

4

23376568_564902950518075_415528909307942618_n

9 พ.ย. 60 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลวันกล้วยหอมทอง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองในเขตเทศบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม และเพื่อเผยแพร่ผลผลิตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยกำหนดจัดงาน ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ชุมชนป่าตึงริมกก ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย และนำผลผลิตจากกล้วยหอมทองและผักสวนครัวในชุมชนที่มีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนเกือบ 4 ปี จนสามารถนำมาเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยเทศบาลพร้อมที่จะส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ให้แก่พี่ น้องเทศบาล เพื่อก้าวสู่เมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.