ม็อบข้าวโพดกดดันหลังยังไม่ได้รับเงินโครงการแทรกแซงฯอีกกว่า1.8หมื่นราย

1
3 4
5
เมื่อวันที่ 9 มกราคม2557 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจาก อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เมือง และ อ.แม่สรวย ประมาณ 250 คน นำโดยนายธีธวัช คำเงิน ผู้แทนเกษตรกร สภาเกษตรกร จ.เชียงราย นายปฏิภาณ อายิ และนายสุพจน์ เชอมือ จาก อ.แม่สรวย และนายพงษ์ชัย วงษ์เมืองแล จาก อ.แม่ฟ้าหลวง ได้พากันไปชุมนุมที่ศาลากลาง จ.เชียงราย เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลได้เร่งรัดจัดสรรงบประมาณตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/2557 เนื่องจากหลังจากได้มีมติอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ก.ย.และ 1 ต.ค.2556 ที่ผ่านมาแล้ว แต่ปรากฎว่าเกษตรกรกลับไม่ได้รับงบประมาณตามนั้นแต่อย่างใด
โดยนายธีธวัช กล่าวว่าโดยเฉพาะพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง มีชาวบ้านที่ยังไม่ได้รับเงินค่าจำนำทั้งหมดประมาณ 10 ล้านบาท และจาก อ.แม่สรวย ประมาณ 6 ล้านบาท วันนี้จึงต้องการไปสอบถามความคืบหน้าว่าการจัดสรรงบประมาณไปถึงไหลอย่างไรและตัดขัดช่วงไหนถึงได้ล่าช้าเพราะหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวโพดไปนานแล้วและปัจจุบันกำลังจะเข้าสู่การทำนาปรังทำให้เดือดร้อนอย่างหนัก รวมถึงการทำสวนข้าวโพดนั้นต้องประสบภาวะขาดทุน ทั้งค่าปุ๋ย และค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 300 บาท ในวันนี้จึงมาทวงถามคำตอบของตามสิทธิที่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดควรจะได้รับ
ต่อมานายชาติชาย สงวนพงษ์ ปลัด จ.เชียงราย ได้รับเรื่องจากชาวบ้านและได้เชิญผู้ชุมนุมร่วมรับฟังการชี้แจงปัญหายังห้องประชุม โดยมีนายเฉลิมพล พงษ์ฉบับนภา พาณิชย์ จ.เชียงราย เป็นผู้ชี้แจงว่า สำหรับจังหวัดเชียงรายนั้นมีปริมาณข้าวโพดที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 157,067.35 ตัน วงเงิน 235,601,029.40 บาท แต่ปรากฎว่ากลับมีปริมาณข้าวที่ขอเข้าร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมายคือประมาณ 256,166.654 ตัน มีเกษตรกรจำนวน 24,287 ราย หรือเกินกว่าเดิมกวา 90,000 กว่าตัน ดังนั้นตามวงเงินข้างต้นทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้นำมาจ่ายชดเชยกับเกษตรกรแล้วจำนวน 103,818,433.50 บาท คิดเป็น 20% จำนวนทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของผู้ที่จะเข้ารับเงินชดเชยในงวดต่อไปอยู่ คาดว่าจะใช้การตรวจอีก 3 รอบเพราะผู้ตรวจสงสัยเรื่องปริมาณผลิตที่ขอเข้าร่วมที่เพิ่มขึ้นกว่าเป้าที่ตั้งไว้
“งบประมาณที่ได้ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 20 ของวงเงินเต็มที่มีลักษณะเหมือนกันหมดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผมจึงจะเร่งตรวจสอบใน 3 รอบที่เหลือใน จ.เชียงราย ก่อนเพื่อที่จะมอบเงินชดเชยให้แต่ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและต้องใช้เวลาบ้าง หากแล้วเสร็จเร็วและได้งบประมาณที่เหลือเข้ามาก็จะได้สามารถจ่ายได้อย่างรวดเร็วต่อไป” นายเฉลิมพล กล่าวและว่าสำหรับปริมาณข้าวโพดที่เกินไปกว่าเป้านั้น ตนได้มีโอกาสพบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางไปยัง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งมีเกษตรกรที่ จ.เชียงใหม่ เข้าไปเรียกร้องด้วยก็ได้รับคำตอบว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย ทำให้ต้องรอตามที่นายกรัฐมนมนตรีได้แจ้งเอาไว้ต่อไป
ในท้ายที่สุดเมื่อไม่มีทางออกในระดับพื้นที่ที่ชัดเจนนอกเหนือไปจากการทะยอยจ่ายเงินค่าชดเชยในส่วนที่ได้รับการจัดสรรมาประมาณ 20% ตามขั้นตอน ทำให้กลุ่มเกษตรกรได้พากันสลายตัวไปในที่สุด.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.