เชียงราย จัดพิธีบวรสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ฟ้อนถวายกว่า 1,000 คน อย่างยิ่งใหญ่

40

S__31997962

วันที่ 24ก.พ.61 ที่ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช  ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวแม่สาย ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะแบบล้านนา และบวงสรวงพระเจ้าพรหมหาราช ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 พร้อมทั้งมีกลุ่มสตรีใน อ.แม่สาย กว่า 1,000 คน ฟ้อนเพื่อถวายแด่พระเจ้าพรหมมหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าพรหมมหาราชที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชให้รอดพ้นจากการปกครองของขอมดำ และได้รวบรวมหัวเมืองน้อยใหญ่สร้างบ้านแปลงเมืองเป็นอาณาจักรล้านนา พระองค์ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทรงส่งเสริมการชลประทาน การเกษตร การอาชีพการทหาร และการป้องกันเมือง ทรงขุดคูเมืองล้อมรอบ เป็นแบบอย่างของการสร้างบ้านแปลงเมืองในยุคต่อมาคุณูปการนานัปการ พระองค์ที่มีต่อชาวล้านนาจนได้รับสมัญญานามพระเจ้าพรหมมหาราชอันเป็นกษัตริย์ที่ได้รับสมัญญานามมหาราชพระองค์แรกของชาติไทย
S__31997971
สำหรับในพิธีมีการตกแต่งนำเอาเครื่องสักการะ ประกอบด้วยเครื่องบวงสรวง บายศรีเทพบานศรีพรหม บายศรีหลัก บายศรีตอ บายศรีปากชาม เครื่องสักการะพานพุ่มดอกไม้สดเครื่องบูชาอัญเชิญ หมากเบ็ง สุ่มปู ต้นเทียน ต้นอ้อย เครื่องเซ่นไหว้ อาหารคาวหวานหลากหลายชนิดมาถวายสักการะแด่พระองค์ท่านอันเป็นเครื่องหมายแห่งความกตัญอยู่รู้คุณเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านอีกด้วย
S__31997969
S__31997989
S__31997991

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.