เทศบาลนครเชียงราย ประชาชนชาวเชียงราย นักท่องเที่ยว ร่วมอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิม จากวัดห้วยปลากั้งมาประดิษฐานสวนตุงและโคมเชียงราย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

13

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พระอาจารย์พบโชค ติสวังโส วัดห้วยปลากั้ง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ประธานที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชนชาวเชียงราย นักท่องเที่ยว ร่วมอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิม จากวัดห้วยปลากั้งมาประดิษฐานสวนตุงและโคมเชียงราย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อความเป็นศิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.