ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โมไบค์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทลีโอ ออโต้แมชชีนม์ จำกัด ในการร่วมมือ ร่วมกันออกแบบและบริหารจัดการบริการรถจักรยาน Deck-Less Bike Share

11

วันพฤหัสบดี ที่15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯเทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โมไบค์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทลีโอ ออโต้แมชชีนม์ จำกัด ในการร่วมมือ ร่วมกันออกแบบและบริหารจัดการบริการรถจักรยาน ที่เมื่อใช้แล้ว ไม่จำเป็นต้องนำไปคืนจุดจอดแดิม (Deck-Less Bike Share)  ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีระบบจีพีเอสและเทคโนโลยีสมาร์ทล็อค ติดตั้งอยู่บนตัวจักรยาน ผู้ใช้สามารถใช้บริการจักรยานผ่าน “แอปพลิเคชั่นบนมือถือ” ในการค้นหาและสแกน QR Code บนตัวจักรยานเพื่อปลดล็อก ทำให้การขับขี่จักรยานเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางที่สะดวกสบาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในชุมชนเมืองได้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.