เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันอปพร.” ประจำปี ๒๕๖๑ รวมพลังสมาชิกอปพร.

15

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันอปพร.” ประจำปี ๒๕๖๑ รวมพลังสมาชิกอปพร.  ในเขตเทศบาลนครเชียงรายเดินสวนสนาม พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกอปพร.ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในทำนองเดียวกันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนให้การปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์อปพร. ของเทศบาลนครเชียงราย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา ณ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.