ฑูตมะกันซุ่มเงียบมาเชียงรายเปิดคลินิคเอดส์ในเครือข่าย

7

วันนี้ (30 มี.ค.) ณ อาคารศูนย์สุขภาพเอ็มพลัส เลขที่ 997/5 ถนนสถานพยาบาล ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นายกลิน ที.เดวีส์ เอกอัคราชฑูตประเทศสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะเดินทางไปยังพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อร่วมในงานเปิดศูนย์ดังกล่าวซึ่งจะเปิดเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อให้บริการแก่กลุ่มผู้ที่เสียงต่อการติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์โดยเฉพาะแก่กลุ่มผู้มีเพศสัมพันธ์ชายกับชาย สาวประเภทสองหรือกระเทยและหญิงบริการเป็นแห่งแรกของพื้นที่ จ.เชียงราย

โดยกิจกรรมมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ให้การต้อนรับก่อนที่นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย แพทย์หญิงเสาวณีย์ วิบุลสันติ ผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายกริน ที.เดวีส์ จะกล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาโรคเอดส์และแสดงความยินดีในการเปิดศูนย์บริการดังกล่าว จากนั้นมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือเอ็มโอยูระหว่างหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขของไทยกับนายพงศธร จันทร์เลื่อน ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็มพลัสและทำพิธีตัดริบบิ้นเปิดอาคารศูนย์ตามลำดับ

สำหรับมูลนิธิเอ็มพลัสดังกล่าวเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USAID และองค์กรแฟมิลี่เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล รวมทั้งทำงานร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย โดยหลังการเปิดศูนย์ดังกล่าวแล้วจะให้จะให้บริการด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรวมไปถึงบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อแล้ว โดยหลังการลงนามเอ็มโอยูแล้วจะได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ในการบริการแก่ชุมชนต่างๆ องค์กรเครือข่ายของมูลนิธิเอ็มพลัสและหน่วยงานภาครัฐของไทยจะสนับสนุนงบประมาณในแต่ละด้านในการดำเนินการใน จ.เชียงราย และเมื่อผู้เข้ารับบริการตรวจพบว่ามีผลเลือดเป็นบวกหรือติดเชื้อเอชไอวีจะได้รับการช่วยเหลือส่งต่อเพื่อให้รับยาต้นไวรัสอย่างเร็วที่สุด โดยค่าใช้จ่ายบางส่วนจากการใช้บริการสามารถเบิกคืนได้ผ่านทางหน่วยงานด้านสาธารณสุข

นายกลิน ที เดวีส์ กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เปรียบเสมือนความสำคัญในอีกขั้นหนึ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือชุมชนในการต่อสู่กับเอชไอวี ปีนี้ยังเป็นปีครบรอบ 200 ปีความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยด้วย จึงมีความภูมิใจในความสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขในการยุติปัญหาเอดส์ด้วย

ด้านนายแพทย์ประพันธ์ กล่าวว่าศูนย์เอ็มพลัสดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่เกิดจากการสนับสนุนของรัฐบาลเพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเขาถึงบริการด้านเอชไอวีได้ และเชื่อว่าจะสามารถนำต้นแบบหรือโมเดลนี้ไปเป็นแนวทางเพื่อปรับใช้ทั่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ ได้ต่อไป.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.