เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับวัดพระแก้ว จัดพิธีบรรพชา สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

42

พระเดช พระคุณเจ้า พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ร่วมกับนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดพิธีบรรพชา สาเณร ภาคฤดูร้อน ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริมธรรมทายาท สืบทอดพระพุทธศาสนา ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.