ทน.เชียงราย เปิดโครงการอบรมคัดกรองสารพิษตกค้างในกระแสเลือดสำหรับเกษตรกรและประชาชน 

9

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคัดกรองสารพิษตกค้างในกระแสเลือดสำหรับเกษตรกรและประชาชน              เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปีฯ สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชนนี ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.