ล้อมเสวียนทั้งจังหวัดยกเชียงรายสีเขียวแก้ขยะชุมชนได้21%ขยะอันตรายเกลี้ยง

50

วันนี้ (7 พ.ค.) ที่สนามหน้าศาลากลาง จ.เชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ “อาสาร่วมใจ เชียงรายปลอดขยะ” โดยมีนายวรพจน์ เอี่ยมรักษา ท้องถิ่น จ.เชียงราย นำตัวแทนส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว จ.เชียงราย กลุ่มจิตอาสา กลุ่มประชาชนอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน กิจกรรมมีการร่วมกันจัดทำเสวียนครอบต้นไม้ทุกต้นบริเวณโดยรอบศาลากลาง จ.เชียงราย และริมฝั่งแม่น้ำกกเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บกิ่งไม้ใบไม้รวมทั้งขยะเปียกให้เป็นปุ๋ยของต้นไม้ โดยกิจกรรมจะมีการร่วมกันทำเสวียนตลอดระยะเวลา 4 วันต่อไป
นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่าปัญหาขยะเป็นนโยบายแห่งชาติที่ต้องอาศัยการบริหารจัดการให้ถูกต้อง เพราะขยะเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดไปจากโลก ทำให้หากมุ่งจะกำจัดอย่างเดียวจะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ โดยการบริหารจัดการมีทั้งหลากหลายวิธีทั้งการนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ กำจัดโดยตรง นำมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล ฯลฯ รวมทั้งแบ่งประเภทขยะออกเป็น 4 ประเภทขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ ขยะอุตสาหกรรม และขยะในครัวเรือน ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา จ.เชียงราย ก็สามารถลดขยะได้กว่าร้อยละ 21 จากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้ลดขยะให้ได้ร้อยละ 5 ด้วย
นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวอีกว่าปีเดียวกันนี้ จ.เชียงราย มีการติดตั้งจุดรับขยะอันตรายทั่วจังหวัดไปกว่า 1,890 จุด ทำให้สามารถนำขยะประเภทนี้ออกไปทำลายได้อย่างถูกวิธีแล้ว ส่วนด้านขยะติดเชื้อพบว่าในปี 2561 นี้ยังได้รับงบประมาณจากกรมควบคมมลพิษจัดทำสถานที่ทำลายขยะติดเชื้อ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขณะที่ขยะอุตสาหกรรมพบว่าในพื้นที่จังหวัดมีอยู่น้อยมากเพราะส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ดังนั้นจึงเหลือเพียงขยะชุมชนหรือในครัวเรือนดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมาก็สามารถลดได้ร้อยละ 21 ดังกล่าวโดยบางชุมชนนำขยะมารีไซเคิลได้ถึงร้อยละ 50 ของขยะทั้งหมดทำให้เชียงรายกลายเป็นจังหวัดสีเขียวอย่างแท้จริงแล้ว
“การทำเสวียนสามารถเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ เศษอาหาร ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์กับต้นไม้ได้ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านมีมานานแล้วและสมควรอย่างยิ่งที่จะได้นำกลับมาใช้โดยร่วมกันดูแลรักษา ซึ่งในส่วนของท้องถิ่นต่างๆ ที่เข้ามาสร้างที่ศาลากลางจังหวัดครั้งนี้ก็จะได้เข้ามาดูแลเพื่อให้คงอยู่ตลอดไป นอกจากทำเสวียนแล้วทางจังหวัดยังจะหาสถานที่เพื่อรวบรวมขยะอินทรีย์เพื่อนำไปทำน้ำหมักชีวภาพอีกด้วย” นายณรงค์ศักดิ์
นายวรพจน์ กล่าวว่าปีที่ผ่านมาจังหวัดมีการรณรงค์และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันกำจัดขยะอย่างถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของการรวบรวมขยะอันตรายพบว่าสามารถนำไปกำจัดนอกพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการได้กว่า 23 ตัน และการดำเนินการจะมีความต่อเนื่องต่อไปโดยการจัดทำเสวียนดังกล่าวจะทำให้ จ.เชียงราย เป็นสัญลักษณ์ของการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีและเป็นต้นแบบของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งจังหวัดและผู้ไปเยือน จ.เชียงราย ต่อไป.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.