ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เดินทางมาบริจาคเลือดในวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)

13

วันนที่ 14 มิ.ย.61 ที่ภายในมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำหน่วยแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันรับบริจาคโลหิต เนื่องวันผู้บริจาคโลหิตโลก ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอครั้งแรก เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก และได้รับการร่วมบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.