พิธีเปิดการคัดเลือกนักดนตรี ร่วมวงดนตรีเยาวชน สิงห์ปาร์ค-เชียงรายบราสแบนด์ ครั้งที่ ๒

23

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการคัดเลือกนักดนตรี ร่วมวงดนตรีเยาวชน สิงห์ปาร์ค-เชียงรายบราสแบนด์ ครั้งที่ ๒ เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กๆและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ให้ไก้มีกิจกรรมทำร่วมกันนอกห้องเรียน และสร้างความสามัคคีกัน ในรูปแบบวงดนตรีแบบนั่งบรรเลง ( concert band ) ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับเทศบานครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.