ปลูกป่า ในกิจกรรม ”จิตอาสาประชารัฐร่วมใจ”

20

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดินรองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมปลูกป่า ในกิจกรรม ”จิตอาสาประชารัฐร่วมใจ” ตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดพุทธอุทยาน(ดอยอินทรีย์) ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย มณฑลทหารบกที่ ๓๗ ร่วมกับวัดพุทธอุทยาน,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ เชียงราย,สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ เชียงราย ,ส่วนราชการภาคเอกชนและประชนได้ร่วมกันปลูกป่าครอบคลุมพื้นที่ จำนวน ๓๐๐ ไร่ เพื่อเป็นการรักษาป่าต้นน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.