นครเชียงราย ประชุมพิจารณารูปแบบในการเตรียมจัดสร้าง พระรูปพญามังรายประทับทรงในซุ้มพญามังรายมหาราช

13

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประชุมพิจารณารูปแบบในการเตรียมจัดสร้าง พระรูปพญามังรายประทับทรงในซุ้มพญามังรายมหาราช พร้อมซุ้มมังรายศาสตร์ อันวิจิตรตระการตาออกแบบโดยนายสราวุฒิ คำมูลชัย ลูกศิษย์ ได้รับคำแนะนำโดย อ.ทรงเดช  ทิพย์ทอง ก่อนจะผ่านการพิจารณาแก้ไขแบบอีกครั้งโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สำหรับซุ้มพญามังรายและซุ้มมังรายศาสตร์ เทศบาลนครเชียงรายจะทำการสร้างไว้ภายในโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพญามังรายมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ที่สำคัญเป็นการสร้างพื้นที่ประวัติศาสตร์ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เกิดความตระหนัก สร้างอุดมการณ์ ในการเป็นคนดี คนคุณภาพในการพัฒนาท้องถิ่นเชียงรายในอนาคต โดยตัวพระรูปจะทำการหล่อโดยโลหะสีบรอนโทนสีน้ำผึ้งความสูงราว ๑.๕ เมตร ประทับทรง ซุ้มพญามังรายมหาราชซึ่งสูงราวๆ ๗.๔๘ เมตรและฐานกว้าง ๔.๖๙ เมตร  สร้างจากการค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล้านนาและจินตนาการของผู้ออกแบบ ก่อนจะนำปรับให้เทียบเคียงกับอนุสาวรีย์พญามังรายบริเวณห้าแยกพ่อขุนฯ จึงได้พระรูปพญามังรายประทับนั่งบนสัปคับอย่างกษัตรย์ (แหย่งช้าง) บ่งบอกว่าพระองค์เป็นนักบุกเบิกและนักพัฒนา   พระพักต์ที่อ่อนโยน มีความเมตตา แต่เข้มแข็งอย่างนักรบในช่วงวัย ๒๓ พรรษา ขณะที่อยู่ในยุคสร้างบ้านแปงเมืองและรวบรวมอาณาจักรล้าน พระเนตรทอดต่ำไปที่พระหัตถ์ซ้ายที่ถือมังรายศาสตร์เปรียบดั่งการมอบและบ่มเพาะความรู้ให้กับประชาชน พระหัตถ์ขวากำด้ามพระแสงดาบพระวรกายโน้มมาข้างหน้าเล็กน้อยบ่งบอกให้เห็นถึงความรักที่มีต่อประชาชน แต่ลักษณะพระบาทและการประทับนั่งพร้อมรบและบุกเบิกสร้างบ้านแปงเมือง  ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.