เทศบาลนครเชียงราย เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ พระเดชพระคุณพระเทพสิทธินายก ( ชื่น ปญฺญาธรมหาเถระ ป.ธ.๖ ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

16

 

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ พระเดชพระคุณพระเทพสิทธินายก ( ชื่น ปญฺญาธรมหาเถระ ป.ธ.๖ ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย อดีตเจ้าอาวาสพระสิงห์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี วัดพระสิงห์( พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.