เริ่มแล้วเทศกาลโล้ชิงช้า ดอยแม่สลอง กระทุ่งกระบอกไม้ไผ่ บ่อ ฉ่อง ตุ๊ ประจำปี 2561

58

เวลา 10.00 น.วันที่ 8 ก.ย.61 นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา ท้องถิ่งจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ ประจำปี 2561 ที่ ลานพระสยามเทวาธิราช บ้านสามแยก ม. 24 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมี พ.ท.จักรชัย สำเภา ผบ.บก.ควบคุม ฉก.ม.3 กองกำลังผาเมือง นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลอง ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,500 คน

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล กล่าวว่า เทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ่งกระบอกไม้ไผ่ บ่อ ฉ่อง ตุ๊ ประจำปี 2561 มีการจัดงานขึ้น 2 วัน คือในวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 61 โดยภายในงานจัดการแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรม การแสดงของพี่น้องชนเผ่า 26 หมู่บ้าน จำนวน 6 ชนเผ่า ประกอบด้วย การแสดงกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่บ้านห้วยส้าน บ้านจะลอ บ้านสามแยก บ้านสามัคคีเก่า บ้านโป่งไฮ บ้านแสนใจพัฒนา บ้านพญาไพร บ้านห้วยกระ บ้านแสนใจ บ้านต้นม่วง บ้านหัวแม่คำ มีการแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าจีนยูนานเหยนฟงไฉ่ จากตำบลแม่สลองนอก กลุ่มแม่บ้านห้วยผึ้ง ชนเผ่าอาข่า มูลนิธิรักษ์อาข่า มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ ชมการแสดงแฟชั่นโชว์ชนเผ่า การแสดงรำวงไทยใหญ่ กลุ่มแม่บ้านหินแตก เต้นระบำสุขใจบ้านห้วยหยวกป่าโซ การเต้นประกอบเพลงอาข่าบ้านมอล่อง บ้านห้วยโย บ้านจะคำน้อย บ้านแม่แสลป บ้านผาเดื่อ การแสดงวัฒนธรรมปีใหม่อาข่า บ้านแม่หม้อ และ มีการจัดจำหน่ายสินค้าชนเผ่า สำหรับการเปิดงานเทศกาลประเพณีโล้ชิงช้า

สำหรับ ประเพณีโล้ชิงช้า ของชาวอาข่า จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณแห่งเทพธิดา “อึ่มซาแยะ” ผู้ประทานความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชพันธุ์ธัญญาหาร และเพื่อเป็นการฉลองให้กับพืชผลที่มีความเจริญงอกงามรอเก็บเกี่ยว รำลึก และให้เกียรติสตรี พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การเลี้ยงฉลอง การเต้นรำ ซึ่งแต่ละชุมชนจะไม่ตรงกัน เนื่องจากการกำหนดวันจัดพิธีกรรมต้องดูความเหมาะสมของวันที่จะเริ่มทำพิธี แต่จะต้องเป็นวันดี และเข้ากันได้กับผู้นำชุมชนนั้น ๆ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.