เสื้อแดงกลุ่มไซเบอร์แจ้งจับสุเทพข้อหนัก

14

a

ที่ห้องพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงราย ได้มีนายธนิต บุญญลนินีเกษม แกนนำกลุ่มพลังมวลชนเชียงราย นายสราวุธิ์ กูลมธุรพจน์ อายุ 29 ปี แกนนำกลุ่มนักรบไซเบอร์เชียงราย พร้อมพวก ได้เดินทางเข้าพบ ร.ต.อ.ธงธรรศ ริยะ ร้อยเวร สภ.เมืองเชียงราย เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมที่กรุงเทพฯ โดยกลุ่มนี้ได้มีการนำป้ายระบุข้อความมีเนื้อหา “ชาวบ้านฝากเชือกมาให้เทือก,คนไทยไม่เอาการเปลี่ยนแปลงการปกครอง” พร้อมนำเชือกถือไปเป็นสัญลักษณ์ด้วย

โดยนายสราวุธิ์ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มในการแจ้งความให้ ดำเนินคดีดังกล่าว โดยมีการนำหลักฐานเป็นแผ่นวีซีดีที่นำมาจากสื่อสาธารณะเกี่ยวกับการปราศรัย ของนายสุเทพตอนหนึ่ง และได้ขอแจ้งความกับนายสุเทพว่าละเมิดรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีเนื้อหาว่าบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตาม วิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้มิได้ นอกจากนี้ยังแจ้งความในข้อหาอื่นตามประมวลกฎหมายอาญา (ปอ.) มาตรา 113 ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ,ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้,แบ่งแยก ราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต
มาตรา 114 ผู้ใดสะสมกำลังพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการอื่นใดหรือสมคบกัน เพื่อเป็นกบฏ หรือกระทำความผิดใด ๆ อันเป็นส่วนของ แผนการ เพื่อเป็นกบฏ หรือยุยงราษฎรให้เป็นกบฎหรือรู้ว่ามีผู้จะเป็น กบฎแล้วกระทำการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี มาตรา 116 ผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี
มาตรา 117 ผู้ใดยุยงหรือจัดให้เกิดการร่วมกันหยุดงาน การร่วม กันปิดงานงดจ้าง หรือการร่วมกันไม่ยอมค้าขายหรือติดต่อทางธุรกิจ กับบุคคลใด ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพื่อ บังคับรัฐบาลหรือเพื่อข่มขู่ประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดทราบความมุ่งหมายดังกล่าวและเข้ามีส่วนหรือเข้าช่วยในการ ร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดงานงดจ้างหรือการร่วมกันไม่ยอมค้า ขายหรือติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ นั้น ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดทราบความมุ่งหมายดังกล่าว และใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญ ว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือทำให้หวาดกลัวด้วยประการใด ๆ เพื่อ ให้บุคคลเข้ามีส่วนหรือเข้าช่วย ในการร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิด งานงดจ้างหรือการร่วมกันไม่ยอมค้าขายหรือติดต่อทางธุรกิจกับ บุคคลใด ๆ นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งทาง ร.ต.อ.ธงธรรศ ได้รับเรื่องไว้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
นายสราวุธิ์ กล่าวว่าแม้ว่าเหตุการณ์ชุมนุมจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพฯ แต่ตามรัฐธรรมนูญแล้วพบว่าหากมีการยุงยงปลุกปั่นหรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย และกระทบต่อความมั่นคงของรัฐแล้ว ประชาชนก็มีสิทธิจะแจ้งความดำเนินคดีกับนายสุเทพได้ทั่วประเทศ ทั้งนี้กลุ่มของตนมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตในพื้นที่ ประมาณ 50 คน และมีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง.

b
c

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.