‘ทูบีนัมเบอร์วัน’ก้าวนำสู่อาเซียน’ต่อต้านยาเสพติด’ครั้งที่ 5

18

วันที่ 30 ต.ค.56 ที่หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายชาติชาย สงวนพงษ์ ปลัดจังหวัดเชียงรายได้เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรม มหกรรมทูบีนัมเบอร์วันประเภทชุมชน ต.บ้านดู่ ก้าวนำสู่อาเซียน ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 5 โดยมีประชาชนจากหมู่บ้านต่างๆ ใน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงรายเข้าร่วมจำนวน 19 หมู่บ้าน โดยแต่ละหมู่ได้จัดบูทกิจกรรมต่อต้านนยาเสพติดในชุมชนของตน พร้อมทั้งส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันรำวงย้อนยุค
ชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดมหกรรมทูบีนัมเบอร์วันประเภทชุมชน ต.บ้านดู่ ก้าวนำสู่อาเซียน ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 5 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ผศ.วรินทรีย์ เยาว์ธานี เลขานุการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวว่า ชมรมทูบีนัมเบอร์วันแห่งแรกในประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องจากเป็นโครงกรที่ให้เยาวชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และมีกิจกรรมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านดู่ จัดกิจกรรม มหกรรมทูบีนัมเบอร์วันประเภทชุมชน ต.บ้านดู่ ก้าวนำสู่อาเซียน ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 5 ขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรวมพลังชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านดู่ให้เกิดความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ด้าน นายชาติชาย สงวนพงษ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ได้เพิ่มมากขึ้น โดยเข้าสู่ชุมชนและเยาวชน ซึ่งหากชุมชนมีความเข้มแข็ง และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ก็จะทำให้ชุมชนและเยาวชนเป็นสังคมที่น่าอยู่และมีการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ จะทำให้เยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถนโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ไปต่อยอดในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนต่อไป

44 33 22 11 55

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.