ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล2หนองบัว

12
วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสู่ห้องเรียน เพื่อให้ข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.