ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

8
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ Mrs. Gita Sabharwalผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ยืนยันความพร้อมของเทศบาลนครเชียงรายที่ทำงานร่วมกับสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนหลังจากสถานการณ์โควิด-19 แนวทางการพัฒนาเชิงประยุกต์ของเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับสหประชาชาติ และการบริหารจัดการพัฒนาเมืองระดับท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นโอกาสที่ดีของพวกเราชาวเทศบาลนครเชียงราย และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการมาเยี่ยมเยือนในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.