แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตกาคศึกษาโรงเรียนสาธิตมศว. องครักษ์

35
14 สิงหาคม 2563 นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูลโรงเรียนเทศบาล 4 ป่าก่อ และโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ เดินทางศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.