ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายสมัยที่3ประจำปี2563

14
วันที่ 14 ส.ค.63 นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานการประชุม สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำผู้บริหาร และสมาชิก เข้าร่วม พร้อมกับ ข้าราชการเทศบาลฯ ซึ่งการประชุม เป็นการขออนุมัติ จากมติที่ประชุม เพื่อดำเนินการแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย หลังจากเทศบาลนครเชียงราย เสนอขออนุมัติงบประมาณปี 64 จากส่วนกลาง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.