การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

54
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และนายผดุงศิลป์ อินทะรังษี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย จำนวน 2 ท่าน คือ ครูชัญญานุช ทารัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชีววิทยา) และ ครูหรัณย์ สวนโพธิ์ ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.