จากวันพากเพียรสู่เกษียณที่ภาคภูมิ

16
15 ก.ย.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอรมะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนคนเชียงราย พร้อมด้วย ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานเทศบาลนครเชียงรายประจำปี 2563 พร้อมทั้งได้เดินทางร่วมกับพนักงานเทศบาล ศึกษาดูงานในพื้นที่ บ้านเมืองรวงจากนั้นในช่วงเย็นคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต พนักงานเทศบาล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ที่เกษียนอายุราชการ ในปี2563 จำนวน 15 คน ณ ห้องเฮือนคำแดง สวนอาหารเอกโอชา จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.