การกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนโครงการห้องเรียนกีฬาเชียงราย

15
29 ก.ย.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ร่วมพูดคุย “โครงการห้องเรียนกีฬา”เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาได้รับการพัฒนา ควบคุมไปกับการเรียน ซึ่งทางโรงเรียนต้องมีความพร้อมทั้งด้านหลักสูตรที่สามารถเปิดสอนแผนกาาเรียนวิทย์-กีฬา โดยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนมีสนามกีฬาในร่ม และโรงยิมเนเซียมอย่างละ 1 แห่ง นอกจากนี้โรงเรียนมีความพร้อมในการสนับสนุนโดยมีผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ระดับจังหวัด และระดับชาติ
ทั้งนี้ นายวันชัย คาดว่านักเรียนที่เรียนห้องเรียนกีฬา จะมีพัฒนาการด้านร่างกายที่สามารถแข่งขันกับนักกีฬาต่างประเทศได้ และสามารถประกอบอาชีพด้านการกีฬา กรรมการตัดสินกีฬา และมีความรู้และทักษะในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับกีฬาได้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.