สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายสนับสนุนเชียงรายเมืองแห่งการกีฬา (Sport city)

381
วันที่ 27 พ.ย.63 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เชียงรายเป็นเมืองกีฬา ดนตรี การศึกษาและศิลปะ ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงรายได้มีนโยบายพัฒนาทุกด้าน การจัดโครงการแข่งขันกีฬาประเภทลู่ครั้งนี้ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย โดยมีนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เนื่องด้วยจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งการกีฬา (Sport city) เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน การพัฒนากีฬาเป็นนโยบายที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาคุณภาพประชากรทั้งในด้านสุขภาพพลานามัยและด้านจิตใจ
ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงรายจะมีการจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านกีฬาประเภทลู่ และกองเชียร์โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 8 โรงเรียน (โรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย 1-8 )ภายใต้โครงการเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วยชนิดกีฬาประเภทลู่
– รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง
– รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง
– รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง
– การประกวดกองเชียร์

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.