20ปีมฟล. เตรียมเปิดศูนย์การแพทย์ อธิการเตือนรับวิกฤติอนาคต

3

วันนี้ (24 ก.ย.) มหาวิทยลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย จัดพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถานปนา มฟล.โดยช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนาและบวงสรวงบูรพกษัตริย์ ก่อนจะมีพิธีทางศาสนาต่อภายในหอประชุมสมเด็จย่า มฟล.โดยสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวให้พรมีเนื้อหาว่าการศึกษาในมหาวิทยาลัยในปัจจุบันให้ความรู้แต่ไม่ได้หมายถึงปัญญา คนมีความรู้สามารถนำความรู้ไปทำสิ่งถูกหรือผิดก็ได้การศึกษาจึงมีทั้งคุณและโทษ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรมีปัญญาคือรู้ถูกรู้ผิดโดยมีสติคอยกำกับและมีศีลจึงทำให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ต่อมา รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล.กล่าวรายงานประชาชนซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีว่า มฟล.จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปัจจุบันได้ปลูกป่าในพื้นที่อย่างสมบูรณ์และพัฒนาพื้นที่ดอยแง่ม ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จากที่ไม่มีสิ่งใดมาเป็นสถานศึกษาโดยใช้แนวคิด New,Different และ Better จนการจัดการเรียนการสอนเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและมีคุณภาพถึงปัจจุบัน และเนื่องจากเชียงรายเป็นพื้นที่ชายแดนจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาควบคู่กับสาธารณสุข แล้วนำมาใช้ประโยชน์ด้วยการสร้างมิตรและลดศัตรู โดยรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ เข้าเรียนเฉพาะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านพบว่ามีเข้าเรียนแล้วกว่า 200-300 คน และยังมาจาก 37 ประเทศทั่วโลกด้วย
รศ.ดร.วันชัย กล่าวอีกว่าที่ผ่านมา มฟล.ได้ใช้ความรัดกุมและยึดมั่นในความถูกต้อง ทำตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบทางการเงินอย่างเคร่งครัด กระนั้นในอนาคตสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นคือการเข้าสู่ยุคที่ยากลำบากขึ้นเพราะการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกำลังจะกลับย้อนสู่ตัวตัว โดยต่อไปการตรวจสอบจากภาครัฐจะมีมากขึ้นและข้อจำกัดเรื่องงบประมาณมากมากขึ้นด้วย ทำให้ทุกคนใน มฟล.จะต้องทำงานหนักและลำบากมากขึ้นตามมา อย่างไรก็ตามเนื่องจากการวางรากฐานมาตลอด 20 ปีได้สร้างความเข้มแข็งทำให้สามารถก้าวเดินหน้าได้ต่อไป
รศ.ดร.วันชัย กล่าวด้วยว่าเรื่องสำคัญที่จะต้องทำในอนาคตคือการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ภายหลังคณะแพทยศาสตร์ได้รับอนุมัติจัดตั้งตั้งแต่ต้นปี 2555 เป็นต้นมา โดยแรกเริ่มคือสร้างอาคารสถานที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ขนาด 400 เตียง ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติก่อสร้างแล้วมูลค่า 2,800 ล้านบาท และโรงพยาบาลทันตแพทย์อีกมูลค่า 700 ล้านบาทรวมแล้วประมาณ 3,500 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังมีผู้บริจาคเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอยู่อย่างต่อเนื่อง ปัญหาถัดไปคือการจัดหาบุคลากรเข้าไปทำงานในศูนย์การแพทย์ดังกล่าวแต่โชคดีที่มีกระแสคนนิยมกลับมาทำงานที่บ้านเกิดทำให้มีบุคลากรจำนวนมากสนใจเข้ามาทำงานแล้ว ทาง มฟล.ยังได้รับงบประมาณจากรัฐอีก 900 ล้านบาทเพื่อสร้างสำนักวิจัยการแพทย์ ปีนี้ยังจะใช้งบประมาณจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ประมาณ 150 ล้านบาท และเงินบริจาคอีก 70 ล้านบาทรวมเป็น 220 ล้านบาท ดังนั้นจึงมีเม็ดเงินที่ดำเนินการเบื้องต้นกว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งในอนาคตก็จะต้องพัฒนาศูนย์การแพทย์แห่งนี้ให้สร้างรับใช้สังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป
รายงานข่าวแจ้งว่า มฟล.จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 ก.ย.2541 ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งสิ้น 14,796 คน จากจำนวน 76 สาขาวิชา ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 มฟล.จัดสรรงบประมาณดำเนินทั้งสิ้นกว่า 2,948,451,615 บาท โดยเป็นงบประมาณบุคลากร 25.63% งบประมาณดำเนินการ 31.17% และงบประมาณลงทุน 44.20% สำหรับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ดังกล่าวก่อสร้างไปแล้วประมาณ 85% และมีกำหนดเปิดเบื้องต้นบางส่วนในเดือน ต.ค.2561 และจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2563 นี้ต่อไปกระนั้นในปัจจุบันภายใน มฟล.เองก็มีคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลอยู่ภายในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วแต่ยังมีขนาดเล็กกว่าที่ก่อสร้างใหม่ดังกล่าวกระนั้นก็เปิดให้บริการทางการแพทย์และฝึกสอนแพทย์ได้ตามปกติ.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.