วอนผู้ใจบุญช่วยน้องนักเรียนบ้านไฟไหม้

64

นายเกียรติศักดิ์ อุตชี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วย กล้า ตั้งอยู่ที่ 140 หมู่ 18 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ได้เกิดไฟไหม้บ้านของ เด็กหญิง ธณภรณ์ แลเชอ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยกล้า ทำให้ทรัพย์สินเสียหายทั้งหลัง นักเรียนไม่มีที่พักอาศัย และขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภค ปัจจุบันได้รับการช่วยเหลือในด้านเครื่องนุ่งห่มแล้ว ยังขาดเครื่องใช้ครัวเรือน และอยู่ระหว่างการรวบรวมเงินบริจาคเพื่อทำการสร้างที่พักอาศัยให้ได้อยู่ชั่วคราวก่อน เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็น

ในการนี้จึงประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว โดยสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ นายเกียรติศักดิ์ อุตชี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกล้า โทร 0821682654.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.