เชียงรายยกการ์ด ออกหนังสือ 3 ฉบับ มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดต้องกักตัว14วัน

เชียงรายยกการ์ดออกหนังสือ 3 ฉบับ มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดต้องกักตัว14วัน

94

วันที่ 5 ม.ค.63 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งคณะกรรมการฉบับที่ 1/2564 อ้างอิงถึง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 28 จังหวัด ให้ลงทะเบียนรายงานตัว คิวอาร์โคท ในแอพพลิเคชั่นเชียงรายสวัสดี และลงทะเบียนไทยชนะ จากนั้นให้เฝาระวังสังเกตุอาการตนเองแบบเข้มข้นและให้กักกันตนเอง เป็นเวลา 14 วันหรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่ จ.เชียงราย และระหว่างอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงราย ให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หากมีอาการป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที พร้อมระบุหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

และได้มีคำสั่ง ฉบับที่ 2 ในการงดการออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโคและไพ่ผ่องไทย ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าและออกพื้นที่ จ.เชียงราย ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันในสถานที่แออัดหรือยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย และให้สถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการเปิดทำการได้ไม่เกินเที่ยงคืน หากฝ่าฝืนก็จะระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และได้มีประกาศฉบับที่ 48 เรื่องมาตรการในการจัดกิจกรรมที่มีการชุมชุนคนจำนวนมาก ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างการหรือคัดกรอง สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง จัดที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช็ดทำความสะอาด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงราย

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.