ผลการประกวดภาพวาดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่17 ”ประเภทเยาวชน”

559
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวว่า กิจกรรมการประกวดภาพวาด เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้การประกวดแข่งขันภาพวาดระบายสีขึ้น 2 ประเภท
ทั้งนี้ ผลการประกวดภาพวาดระบายสีประเภทเยาวชน ดังนี้
 ชนะเลิศ : กลิ่นอาย นายศรัณย์ ทองชื่น รับรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : สวนดอกแห่งนครเชียงราย นายฐิติกรณ์ ออนสารับรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ฮักนะที่สวนตัง นายพันธวีร์ ราชคม รับรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 รางวัลชมเชย 5 รางวัล@ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– น.ส.พิชญ์นรี ราชคม : Lannd of flowers
– น.ส.เย็นจิต อางี : สวนแสงงาม
– นายศุกร์ ปัญญา : ดวงใจในใจฉัน
-น.ส.เสาวนีย์ เบ่อเชอกู่ : เชียงรายสบายดี
– ดอกไม้งาม ณ นครเชียงราย : น.ส.พรรณี แมกู่
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.