สักการะสถูปพญามังรายเชียงรายอายุครบ759ปี

1,434

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามาณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย และชาวบ้านชุมชน 65 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันประกอบพิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังราย ณ สถูปพญามังรายรายมหาราช วัดดอยงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพิธีแบบล้านนา และทางเทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินการพิธีนี้มาทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่องค์พญามังรายมหาราช ทรงสร้างบ้านแปงเมืองเชียงราย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.1805 ปัจจุบันจังหวัดเชียงราย มีอายุ 759 ปี

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ทั้งนี้จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดให้วันที่ 26 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งเมืองเชียงราย โดยมีการจัดพิธีกรรมแบบล้านนา ตลอดจนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พญามังรายมหาราช และให้คนรุ่นหลังได้ร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้เอาไว้

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และอาหาร


ซึ่งที่ วัดงำเมือง ตามจารึกระบุว่า เป็นสถานที่เก็บสถูปพญามังรายมหาราช และ พระบรมรูปองค์พญามังรายมหาราช เป็นทรงนั่งบัลลังก์อย่างสง่างาม ทั้งนี้ชาวเชียงรายจะเดินทางขึ้นมายังวัดงำเมือง เพื่อกราบไหว้ขอพรจาก สถูปญามังรายมหาราช อย่างไม่ขาดสาย ทางเทศบาลนครเชียงราย จึงยึดตามหลักจารึกที่กำหนดให้วันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เป็นการบวงสรวง และตานหาพญามังราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.