หอการค้าจัดสัมมนาชายแดน

12
1 (1)
2 (1)
ที่ห้องประชุมโรงแรมแม่โขงเดลต้า บูติค อ.แม่สาย นายสมชัย รุ่งสาคร นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานเปิดการสัมมนาทิศทางการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้โครงการรณรงค์และให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยนายบุญธรรม ทิพย์ประสงค์ ประธานหอการค้า จ.เชียงราย น.ส.ผกายมาศ เวียร์ร่า ประธานหอการค้า อ.แม่สาย นำตัวแทนภาคเอกชนเข้าร่วมครบครัน
นายสมชัย กล่าวว่านับจากนี้เป็นต้นไปชายแดนด้าน จ.เชียงราย ต้องเปลี่ยนไปสู่แนวทางใหม่ๆ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ มาก โดยเฉพาะชายแดนด้านติดกับประเทศพม่าซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยเป็นระยะทางยาวไกลและเฉพาะ จ.เชียงราย ก็มีด่านถาวรเชื่อมระหว่างกันที่ อ.แม่สาย กับ จ.ท่าขี้เหล็ก ซึ่งปัจจุบันความสัมพันธ์ดีมากและตนได้เสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยขอเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับพม่าจากเดิมกำหนดเวลาเปิดด่านตั้งแต่เวลา 06.30-18.30 น.ไปเป็นเวลา 06.30-00.00 น.ไปแล้ว
โดยที่ผ่านมาได้ทำความเข้าใจกับฝ่ายความมั่นคงซึ่งมีความกังวลเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การทะลักเข้ามาของยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ แต่ตนยืนยันว่าถ้าขยายระยะเวลาการเปิดด่านจะช่วยป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้ เพราะเมื่อมีการขยายเวลาการจะเข้าออกโดยใช้ช่องทางอื่น เช่น จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน ฯลฯ ก็จะไม่มีและหันมาใช้จุดที่สามารถตรวจได้ ณ ที่เดียวคือสะพานถาวรที่จุดผ่านแดนถาวรหมดซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยก็เห็นชอบด้วยคาดว่าจะได้รับทราบข่าวดีในปี 2557
“นอกจากนี้ยังเสนอขอให้คนไทยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือบอเดอร์พาสให้ไปถึงเมืองตองจีนศูนย์กลางของรัฐฉานพม่าจากเดิมไปถึงแค่เมืองเชียงตุง ส่วนพม่าก็ขอให้สามารถเข้ามาลึกถึง อ.เมือง จ.เชียงราย ด้วยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการกันอยู่” นายสมชัย กล่าว
ด้านนายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สถานการณ์การค้าชายแดน จ.เชียงราย ปี 2556 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ย.ที่ผ่านมามีมูลค่าการค้ารวมกับทั้งพม่า  จีน และ  สปป.ลาว รวมประมาณ 33,842.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 4.82 ภาพ รวมประเทศไทยยังเกินดุลการค้าอยู่ ประมาณ 26,301.97 ล้านบาท ซึ่งจากการพัฒนาด้านต่างๆ ในปัจจุบันจะทำให้พื้นที่กลายเป็น Trader และเป็นที่ตั้งของ Distribution Center ตามจุดเชื่อมต่อต่างๆ ภายในประเทศ และภาคเอกชนใน จ.เชียงราย จะต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนที่มาดำเนินธุรกิจและลงทุนได้รับประโยชน์ทางการค้าสูงสุด ทั้งจะต้องคำนึงถึงผู้ประกอบการค้าในประเทศเพื่อนบ้านควบคู่กันไปด้วย เพื่อรักษาสมดุลทั้งภายในและต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.