กอ.รมน.แรงงานปฏิบัติการรีเอ็กเรย์แรงงานต่างด้าวพื้นที่ อ.แม่สาย

187

วันที่ 18 ก.พ.64 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ภายใต้การอำนวยการของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการขะงหวัดเชียงราย นำคณะเจ้าหน้าที่สนธิกำลัง ตรวจสอบเอกสารประจำตัวและใบอนุญาตทำงาน ของแรงงานต่างวด้าวในพื้นที่ชายแดน อ.แมาสาย จ.เชียงราย

โดยได้เข้าตรวจสอบเอกสารประจำตัวและเอกสารใบอนุญาตการทำงา ของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการต่างๆ เขตพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม เช่นกระเทียม หอมแดง มันสำปะหลัง

ในครั้งนี้ นอกจากจะตรวจสอบเอกสารประจำตัวบุคคลต่างๆ แล้ว คณะเจ้าหน้าที่ยังได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างและสถานประกอบการ เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติสามารถอยู่และทำงานในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องเป็นกรณีพิเศษด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.