มฟล.ต้อนรับ ม.จากมณฑลกวางสี ดูงานแพทย์แผนไทย

20
 ผศ.พญ. มิตรา คาสลี่ ที่ปรึกษาคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมอาจารย์ กฤตภาส ไพเราะ หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้การต้อนรับ Ning Xiaochun Director, Associate Professor  สถาบันวิทยาลัยพลศึกษากวางสี มณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดหลักสูตรการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพทางการนวดแผนไทย ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารสำนักวิชา (E3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.