มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการโกง”

9

DSC_6146

 

DSC_6181

 

 

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน  ป้องกันการโกง” เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิเสธการทุจริตคอรัปชั้น และการโกงทุกรูปแบบ โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดี มฟล. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

 

ภายในงานจัดให้มีการประกวดนิทรรศการรณรงค์ป้องกันการโกง การประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “บัณฑิต มฟล. ไม่โกง” การประกวดจัดทำโปสเตอร์ และการประกาศรางวัลการประกวดจัดทำคลิปหนังสั้น โดยมีนักศึกษาตัวแทนแต่ละสำนักวิชาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.