ทูตออสเตรเลีย เยี่ยมโฮงเฮียนแม่น้ำของ พร้อมสนับสนุนนักอนุรักษ์

255

วันที่ 26 ต.ค.64 เวลา 08.30 น.ที่ผ่านมา นายอัลลัน แมคคินนอน ทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางมาโที่โฮงเฮียนแม่น้ำของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อเยี่ยมกลุ่มนักอนุรักษ์และมอบสิ่งของ เช่นชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ โดยมีนายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ครูใหญ่โฮงเฮียนแม่น้ำของ ให้การต้อนรับคณะ

โดยการหารือได้พูดคุยเกี่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขง เช่นการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขง และ การต่อต้านการสร้างเขื่อนนแม่น้ำโขง รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักอนุรักษ์ต่างๆ ที่ได้ทำมาเพื่ออนุรักษ์แม่น้ำโขงให้คงอยู่สภาพเดิม นายนิวัฒน์ กล่าวว่า แม่น้ำโขง ได้ถูกทำลายมานานกว่า 20 ปี แล้วตั้งแต่เริ่มมีเขื่อนในแม่น้ำโขงในประเทศจีน โดยการเคลื่อนไหวของนักอนุรักษ์ ได้ร่วมกันต่อต้านและค้านการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง ทั้งในประเทศจีนที่เป็นต้นน้ำ ใน สปป.ลาว และโครงการก่อสร้างเขื่อนในตอนล่างของแม่น้ำโขง

ที่ผ่านมาทางกลุ่มนักอนุรักษ์ได้มีการรวมตัวกันครั้งใหญ่เมื่อเดือน ธ.ค.2562 ที่อ.เชียงของ โดยมีกลุ่มนักอนุรักษ์จาก 8 จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง มาเข้าร่วมในครั้งนั้น ได้มีเจ้าหน้าที่ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เข้าร่วม เพื่อรับฟังสิ่งที่เกิดขึ้น โดยการจัดประชุมในครั้งนั้นทางออสเตรเลียได้เป็นผู้ออกงบประมาณในการประชุมให้ทั้งหมดที่โรงแรมทีคการ์เดนท์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะจัดตั้งสภาประชาชนแม่น้ำโขง

ทางด้านนายอัลลัน กล่าวว่า ออสเตรเลียยินที่จะให้การสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือและอนุรักษ์แม่น้ำโขง ให้กลับมาสมบูรณ์มากที่สุด การเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อต้องการเข้ามาพบกับผู้ที่ทำงานด้านการอนุรักษ์แม่น้ำโขง ซึ่งการลงพื้นที่พบกับนักอนุรักษ์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กับกลุ่มนักอนุรักษ์ที่ทำงานเกี่ยวกับแม่น้ำโขง เพื่อรักษาระบบนิเวศ และอาชีพของชาวบ้านริมแมน้ำโขง ให้มีอาชีพกลับมาเหมือนเดิม ทั้งผู้ที่ทำประมง ผู้ที่เพาะปลูกริมแม่น้ำโขง ผู้เก็บไก ที่ตอนนี้อาชีพเหล่านี่หายไปเกือบหมดแล้ว โดยทางออสเตรเลียพร้อมที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือกลุ่มอาชีพดังกล่าวให้กลับมามีอาชีพทำเช่นเดิม

จากนั้นนายอัลลัน พร้อมคณะ และนายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว นั่งเรือสำรวจแม่น้ำโขงโดยมีจุดหมายที่บ้านหาดบ้าย อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อไปมอบสิ่งของช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด – 19 ที่ บ้านหาดบ้าย โดยมีนายสมศักดิ์ ติยะธะ ให้การต้อนรับ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.