ผู้แทนพระองค์มอบผ้าห่มพระราชทาน.

5

2

 

3

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 ม.ค.57 ที่ลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ”หนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย” โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล รอง ผวจ.เชียงราย นายวีรศักดิ์ ศิริสิทธิ์ นายอำเภอเชียงแสน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน นำพระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป ชาวบ้านจำนวน 500 คน มารอรับมอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาว

นายมนัส กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตนเองนำสิ่งของบรรเทาหนาวมามอบให้กับประชาชนในวันนี้ เนื่องด้วยพระองค์ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพภัยหนาว จึงทรงมีพระดำริให้ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัดเชียงรายเข้าดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยพระองค์ทรงมีราฃดำรัสว่า “จะทรงเป็นกำลังใจให้ประชาชนไทยทุกคน ในการต่อสู้กับทุกข์ภัยต่างๆซึ่งถ้าประชาชนมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้ว ก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆไปได้”.

นายประจญ กล่าวว่าในนามของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงราย รู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่งที่ทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในครั้งนี้ ส่วนสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ปัจจุบัน จ.เชียงรายได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เกิดเหตุภัยหนาวในพื้นที่ 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,751 หมู่บ้าน ราษฎรขาดแคลนเครื่องกันหนาว 287,160 คน ได้รับแจกจ่ายเครื่องกันหนาวแล้ว 153,423  คงเหลือที่ยังรอการสนับสนุนงบประมาณเพื่อซื้อเครื่องกันหนาวอีกจำนวน 133,737 คน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.