โรตารี่ร่วมหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายจัดคอนเสิร์ตหารายได้ซื้อเครื่องมือแพทย์

17

11

 

22

วันที่ 22 ม.ค.57 ที่โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์สมปรารถน์ หมั่นจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ นายพัฒนา สิทธิสมบัติ นายกก่อตั้งสโมสรโรตารี่เชียงราย นายประธาน อินทรีย์ยง กรรมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จ.เชียงราย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ต “Change Lives Concert” เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยคอนเสิร์ตมีกำหนดจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลสโมสรเชียงรายยูไนเต็ด ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันศุกร์ที่ 7 ก.พ.57

การจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นการหารายได้เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งยังคงขาดแคลน อยู่เป็นจำนวนมาก และมีความจำเป็นเนื่องจากปัจจุันมีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการักษาเป็นจำนวนมากแต่อุปกรณ์ที่จะใช้ในการรักษาที่มีอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดเชียงราย มีไม่เพียงพอของจำนวนผู้ป่วยที่มีเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งงบประมาณที่ทางรัฐบาลได้จัดหามาให้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการักษาผู้ป่วย การจัดคอนเสริตในครั้งนี้จึงได้มีการรวมทุนจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งศิลปินที่มาร่วมแสดงคอนเสิร์ต โดยไม่มีการหักค่าใช้แต่อย่างใด

นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าในปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐใน จ.เชียงราย ที่อยู่ตามอำเภอตางๆ มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแต่ละปีมีจำนวนมากแต่เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่ยังคงขาดแคลน และงบประมาณจากภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรนั้นเน้นให้มีการนำไปซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์เก่าที่มีใช้แต่เดิมซึ่งไม่ทันสมัย ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายจึงได้เห็นถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงได้ร่วมกับสโมสรโรตารี องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย สโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยภาคเหนือ ภาครัฐและเอกชนดำเนินการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นเพื่อระดมทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทางสาธารณสุขได้แจ้งรายการเพื่อจัดหามาจากโรงพยาบาลจำนวน 12 แห่งใน จ.เชียงราย มีจำนวน 18 รายการ มูลค่าประมาณ 15,805,000 บาท

ด้าน นายแพทย์สมปรารถน์ หมั่นจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ กล่าวว่า สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นเช่นเครื่องให้อ๊อกซิเจนกับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคปอด หืด หอบ ที่จะต้องใช้อย่างต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ทางสาธารณสุขจึงต้องการจำนวน 25 เครื่อง เพื่อจะได้นำไปหมุนเวียนช่วยผู้ป่วยในรายต่างๆ นอกจากนี้เครื่องฟอกไตก็มีความจำเป็นมากเพราะมีความต่อเนื่อง

ด้านนายพัฒนา สิทธิสมบัติ นายกก่อตั้งสโมสรโรตารี่เชียงราย กล่าวว่า โรตารีเป็นองค์กรที่ดำเนินการด้านสาธารณกุศลมาอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินการมาอย่างหลากหลายกิจกรรม และจากการที่ได้สำรวจพื้นที่แล้วพบว่าในหลายอำเภอของ จ.เชียงราย มีผู้ขาดแคลนหรือเด็กที่เข้าไม่ถึงการศึกษาจำนวนมาก จึงได้เล็งเห็นว่าต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นภายใต้ชื่อ Change Lives เพื่อให้ได้งบประมาณดังกล่าวมาสนับสนุนด้านสาธารณสุขของสังคม โดยการจัดงานจะระดมความช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อบจ.เชียงราย เพื่อทำให้รายได้จากการจำหน่ายบัตรในราคา 300 บาท 500 บาท และ 700 บาท จะเป็นงบประมาณเพื่อจะนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวอย่างแท้จริงหรือเปรียบได้กับว่าถ้าซื้อ 1 บัตรก็ช่วยชีวิตคนได้หลายคนนั่นเอง

สำหรับบัตรที่ทางทีมงานจัดเตรียมเอาไว้จำหน่ายมีจำนวน 16,500 ใบ โดยจะเปิดขายในวันเสาร์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 2 ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าเชียงราย รวมทั้งกระจายไปตามหน่วยงานต่างๆ ส่วนการแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตนั้นภายหลังพิธีแล้วจะเปิดคอนเสิร์ตโดยนักดนตรีและนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียง พร้อมศิลปินพิการ ผู้อำนวยการผลิตโดยครูเต๋า ภราดร เพ็งศิริ จากนั้นแสดงโดยวงดนตรีชื่อดังคือวงโมเดร์นด็อก วงไมโคร และวงฟลัว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.