ไทยพม่าหารือโครงการ “ผืนป่าแห่งอาเซียน”

8

SONY DSC

 

 

 

เวลา 08.30 น.วันที่ 29 ม.ค.57 ที่ห้องประชุมโรงแรมแม่โขงเดลต้า บูติก อ.แม่สาย จ.เชียงราย พ.อ.ยงยุทธ เหล่าเขตร์การ ผบ.ฉก.ม.3 ในฐานะประธาน คณะกรรมการชายแดนส่วนทองถิ่นไทย – พม่า (อ.แม่สาย) ฝ่ายไทย และพ.ท.อ่อมเมี้ยนอู ผบ.พันเคลื่อนที่เร็ว 359 ในฐานะประธาน คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น พม่า – ไทย (ท่าขี้เหล็ก) ได้เป็นประธานร่วมกันในการเปิดประชุมคณะกรรมการส่วนท้องถิ่น ของทั้ง 2 ฝ่าย (TBC) ครั้งที่ 78

โดยการประชุมในครั้นี้มีหัวข้อในการารือในการขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการ “ผืนป่าแห่งอาเซียน” เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากปัจจุบันมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนของป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งทางกองกองทัพบกไทย จึงได้ริเริ่มโครงการ “ผืนป่าแห่งอาเซียน” โดยเป็นโครงการปลูกป่าตามแนวชายแดน เพชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้เป็นแหล่งออกซิเจนทางธรรมชาติ และเป็นปอดแห่งอาเซียน ซึ่งฝ่ายไทยได้รับความร่วมมือจากประเทศพม่าเป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา ทั้ง 2 ประเทศได้ร่วมมือกันพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดินเทิดไท้องค์ราชัน และโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ตามแนวชายแดน ไทย – พม่า

ซึ่งการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการหารือเกี่ยวกับโครงการ “ผืนป่าแห่งอาเซียน” และโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนแล้ว ทั้ง 2 ประเทศยังได้หารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนประเทศ ไทย – พม่า เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.